Impressum

Zodpovednosť za úpravu a obsah:

Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Czechia

Telefon: + 420 353440217
Fax: + 420 353440214
E-mail: [email protected]


Jednatel: Filip Dašek
Forma společnosti: S.R.O.
DIČ: CZ25213288

Koncepcia, dizajn a vývoj

Communiacs - Webagency in Passau
Spoločnosť Communiacs. Agentúra pre web, e-commerce a online marketing

Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuky, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o. sú chránené autorským právom a inými obchodnými ochrannými právami. Obsah týchto webových stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani sprístupňovať tretím osobám na komerčné účely. Niektoré webové stránky spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o. obsahujú aj obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretích strán.

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o. sú chránené zákonom o ochranných známkach. Týka sa to najmä ochranných známok spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o., typových značiek, loga a emblémov spoločnosti. Značky a dizajnové prvky použité na našich webových stránkach sú duševným vlastníctvom spoločností Einhell-UNICORE s.r.o., Kauppahuone Harju alebo tretích strán. Táto webová stránka neposkytuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o. alebo tretích strán.

Doložka o vyňatí zodpovednosti

Spoločnosť Einhell-UNICORE s.r.o.  venuje veľkú pozornosť zostavovaniu obsahu týchto internetových stránok a dbá na ich pravidelnú aktualizáciu. Napriek tomu sú určené len na poskytnutie nezáväzných všeobecných informácií a nemôžu nahradiť podrobné individuálne poradenstvo, ktoré by potenciálnemu kupujúcemu pomohlo pri rozhodovaní. Technické vlastnosti a vybavenie sa môžu líšiť najmä v závislosti od krajiny, v ktorej sa výrobky predávajú. Môžu sa kedykoľvek zmeniť. Záväzné aktuálne údaje o funkciách, vybavení alebo vlastnostiach našich výrobkov získate výlučne od autorizovaného predajcu alebo dovozcu.

Spoločnosť Einhell-UNICORE s.r.o.  nezaručuje, že informácie na týchto stránkach sú aktuálne, presné a úplné, ani že sú kedykoľvek nerušene prístupné.

Ak odkazujeme na webové stránky tretích strán (odkazy), spoločnosť Einhell-UNICORE s.r.o.  nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok. Aktiváciou odkazu opúšťate informačný servis spoločnosti Einhell-UNICORE s.r.o. . Na služby tretích strán sa preto môžu vzťahovať odlišné predpisy, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Spoločnosť Einhell-UNICORE s.r.o.  sa ďalej oslobodzuje od akejkoľvek zodpovednosti za súvisiace služby - najmä za sťahovanie súborov poskytovaných spoločnosťou Einhell-UNICORE s.r.o.  na webových stránkach spoločnosti Einhell - v prípade ľahkého zanedbania povinností, pokiaľ nejde o základné zmluvné záväzky, ako je život, zdravie alebo telo, alebo o nároky na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. To isté platí pre zanedbanie povinností zo strany našich zástupcov.